'تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی در اختیار وزارتخارجه نیست'

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در توضیح اظهارات وزیر خارجه در مورد تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی، قاتل محمد انور السادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، گفته است: "فرآیند تغییر نام خیابان در اختیار وزارت خارجه نیست و این موضوع مستلزم بررسی در شورای شهر و ارکان شهرداری تهران است."

روز گذشته، رسانه های خبری مصر نوشتند که گروهی از مهمانان مصری در ملاقات با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه، از او خواستند تا به منظور فراهم کردن زمینه بهبود روابط دو کشور، نام قاتل رئیس جمهوری مصر را از روی خیابانی در تهران بردارند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، آقای صالحی در عین حال وعده داده است که پیشنهاد تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی را به مقامات مربوطه منعکس کند.

خالد اسلامبولی، از افسران ارتش مصر و عضو گروه تندرو جهاد اسلامی مصر، در جریان یک رژه نظامی در سال 1981، انور السادات را به ضرب گلوله به قتل رساند.

وی به اتهام قتل رئیس جمهوری مصر محاکمه و به اعدام محکوم شد و این حکم در سال 1982 به اجرا در آمد اما جمهوری اسلامی او را شهید می داند و خیابانی را به افتخار او خالد اسلامبولی نام گذاری کرده است.

در گذشته هم مقامات مصری بارها وجود خیابانی به نام خالد اسلامبولی در تهران را مانعی در راه بهبود روابط دو جانبه دانسته اند.