درگیری نیروهای دولتی و طالبان پاکستانی دهها کشته داد

درگیری بین نیروهای دولتی پاکستان و شورشیان مسلح در نزدیکی مرز پا افغانستان در بیش از بیست و چهار ساعت گذشته ادامه داشته و در نتیجه آن، تا کنون دست کم بیست و سه تن از نفرات دولتی کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.

این درگیری روز گذشته و با حمله حدود دویست تن از شورشیان مسلح به یک پاسگاه واقع در منطقه دیر علیا، در ایالت خیبر پشتونخواه (سرحد شمالی) پاکستان آغاز شد و به نظر می رسد که هنوز هم ادامه دارد.

یک مقام دولتی گفته است که مختل شدن امکانات ارتباطی با این منطقه دور افتاده مانع از آن شده است تا اطلاعات دقیقی در مورد این درگیری مخابره شود و مشخص نیست که مهاجمان به کدام گروه و جناحی وابسته هستند.

در عین حال، به گفته کارشناسان، این منطقه محل فعالیت گروه های مسلح اسلامگرایان افراطی است که با یکدیگر و همچنین تشکل های مشابه در آن سوی مرز با افغانستان ارتباط نزدیک دارند.