درخواست آمریکا از سودان شمالی و جنوبی برای خویشتنداری

آمریکا از رهبران سودان شمالی و سودان جنوبی خواسته است تا خویشتنداری نشان دهند و مانع از افزایش تنش و درگیری مسلحانه بین دو طرف شوند.

جان برنان، مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امنیت داخلی و مقابله با تروریسم، با مقامات سودان شمالی در خارطوم، پایتخت، ملاقات کرده و جانی کارسون، نماینده ویژه ایالات متحده در امور آفریقا، خواستار خروج نیروهای شمال از شهر ابیه، در مرز سودان جنوبی شده است.

در حالیکه ساکنان سودان شمالی عمدتا مسلمان و بسیاری از آنان عرب تبار هستند، اهالی سودان جنوبی را آفریقاییان مسیحی و پیروی ادیان بومی تشکیل می دهند.

در سال 2005، و پس از حدود بیست سال جنگ داخلی، دو طرف به توافق صلح دست یافتند که براساس آن، قرار است بخش جنوبی رسما در ماه آینده استقلال خود را از سودان شمالی اعلام کند.

بروز اختلاف و درگیری مسلحانه بین دو طرف بر سر یک منطقه مرزی باعث نگرانی در مورد ادامه تشنج حتی پس از استقلال سودان جنوبی شده است.