انتقاد از سیاست های جهانی مقابله با مواد مخدر

یک گروه از سیاستمداران سرشناس که در میان آنها تعدادی از روسای جمهور پیشین، نویسندگان و تجار دیده می شوند، به شدت از سیاست های موجود مقابله با مواد مخدر در جهان انتقاد کرده اند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون جهانی سیاستگذاری مقابله با مواد مخدر، جنگ علیه تجارت غیر قانونی مواد مخدر با شکست روبرو شده است.

شکست سیاست های مقابله با مواد مخدر در حالی که سودها کلانی را نصیب باندهای خلافکار سازمان یافته کرده از طرف دیگر به مرگ هزاران نفر منجر شده است.

این گزارش همچنین خواستار تصویب قوانین ناظر بر استفاده از مواد مخدر شده و همچنین خواسته است که به برخورد مجرمانه با مصرف کنندگانی که زیانی به دیگران وارد نمی کنند، پایان داده شود و این قبیل افراد به حاشیه جامعه رانده نشوند.

در این گزارش همچنین از دولت ها به این دلیل که وانمود می کنند سیاست های جاری مقابله با مواد مخدرموثر است در حالی که در عمل این طور نیست، انتقاد شده است.