پارلمان ژاپن به نخست وزیر رای اعتماد داد

نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن، با تعهد به کناره گیری از این سمت، توانسته است رای اعتماد پارلمان این کشور را به دست آورده است.

طرح استیضاح آقای کان را نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان در واکنش نسبت به عملکرد او در جریان بحران پس از زلزله و سونامی بی سابقه که در ماه مارس روی داد، مطرح کرده بودند.

نخست وزیرژاپن که یک سال پیش این سمت را برعهده گرفت به دلیل نحوه برخورد با بحران هسته ای و نشت ذرات رادیو اکتیو از نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما مورد انتقاد نمایندگان پارلمان قرار گرفته بود.