حسین شریعتمداری: جریان انحرافی عددی نیست

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت که جریان انحرافی عددی نیست که بخواهد در ابران کاری کند و عمر آن کوتاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شریعتمداری در همایش اندیشه های آیت الله خمینی در شیراز گفت: "مسائلی که درباره جریان انحرافی به میان می آورند و از سحر و جادو حرف می زنند، تنها برای این است که عقبه جریان را در امان نگه دارند."

او با بیان اینکه احتیاجی به جلسه و گفت و گو با این افراد نیست، گفت:" اینکه فردی می گوید اگر سحر است، عده ای بیایند باطلش کنند، من می گویم اگر مسائل دیگری در آن سوی ماجرا باشد، آن وقت چی و اینها می‌خواهند رد گم کنند."

مدیر مسئول روزنامه کیهان، ولایت فقیه را "کانون اصلی" حمله دشمنان دانست و خواهان "برخورد جدی" با جریان انحرافی شد.

طی هفته های گذشته، شماری از طرفداران رهبر ایران، تعهد رئیس جمهوری به "ولایت فقیه" را زیر سوال برده و حملات شدیدی را علیه "جریان انحرافی" در دولت آغاز کرده اند.

آنان از اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او به عنوان "جریان انحرافی" یاد می کنند.