استاندار تهران: حسودان آمارهای اشتغالزایی دولت را دروغ می دانند

استاندار تهران می گوید که کسانی که آمارهای دولت در زمینه ایجاد شغل را مستند و دقیق نمی دانند، افرادی حسود و کوردل هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر مرتضی تمدن، استاندار تهران روز پنج شنبه دوازدهم خرداد گفت: "کارنامه سیاه شما در زمان مسئولیت تان و درصد بالای بیکاری در آن زمان باید شما را شرمسار کند."

آقای تمدن با بیان اینکه دیروز هم از یکی از تریبون های رسمی کشور همه تلاشهای دولت را زیر سوال برده اند گفت که ما به کوری چشم دشمنان به همه وعده هایمان عمل خواهیم کرد.

او عده ای را متهم کرد که با توجه به موضع اختلافی که در کشور رخ داد، همه خدمات دولت را زیر سوال برده اند.

به نظر می رسد آقای تمدن به اختلافات پیش آمده بین رهبر و رئیس جمهور ایران بر سر ابقا وزیر اطلاعات اشاره می کند که پس از آن بسیاری از اصولگرایان به شدت به رئیس جمهور و اطرفیان او حمله کرده و اقدامات آنها را زیر سوال بردند.