مرخصی چهار روزه برای منصور اسانلو

منصور اسانلو، از فعالان کارگری برجسته در ایران، با تودیع وثیقه برای چهار روز از زندان رجایی شهر کرج بیرون آمده است.

پروانه اسانلو همسر آقای اسانلو به بی بی سی فارسی گفت قرار است شوهرش روز ۱۶ خرداد به زندان بازگردد، اما ابراز امیدواری کرد که مرخصی وی تمدید شود.

آقای اسانلو رئیس پیشین هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که در سال ۱۳۸۶ به پنج سال حبس محکوم شد.

گروه ها و شخصیت های بین المللی زیادی طی سالهای گذشته خواهان آزادی وی شده اند.

پروانه اسانلو روز پنجشنبه حال شوهرش را خوب توصیف کرد.

وی پیشتر به بی بی سی فارسی گفته بود: "وضعیت عمومی آقای اسانلو مناسب نیست و پزشکان معتقدند که او تحمل شرایط زندان را در این وضعیت ندارد."