بمبگذاری های مرگبار در شهر رمادی عراق

انفجار چند بمب در شهر رمادی عراق دست کم پنج کشته و بیش از ۱۵ زخمی برجای گذاشته است.

رمادی مرکز استان انبار است که حدود ۱۰۰ کیلومتر با بغداد فاصله دارد.

گزارش ها حاکیست که از مجموع چهار انفجار، دو مورد انتحاری بوده است.