دهها تن در آتش سوزی انبار مهمات روسیه زخمی شدند

در روسیه، آتش سوزی در یک انبار مهمات و انفجارهایی که در پی آورد دهها تن را زخمی کرده و به صدها خانه واقع در نزدیکی این محل آسیب رسانده است.

این انبار در نزدیکی روستای پوگاچییوو در غرب سیبری واقع شده و در آن گلوله توپ، موشک ضد تانک و مهمات کهنه نگهداری می شده که قرار بوده است منهدم شود.

ماموران آتش نشانی از مناطق اطراف به این محل اعزام شده اند.

به گفته منابع محلی ظاهرا بی احتیاطی در خاموش کردن ته سیگار باعث بروز حریق شده است.