سازمان ملل متحد لغو تحریم ها علیه ۱۸ عضو طالبان را بررسی می کند

یکی از کمیته های سازمان ملل متحد لغو تحریم های اعمال شده علیه بعضی از اعضای طالبان را مورد بررسی قرار می دهد.

این اقدام در پی درخواست دولت افغانستان صورت می گیرد.

دولت افغانستان خواستار آن شده تا تحریم های اعمال شده بر ۱۸ نفر از اعضای طالبان لغو شود.

تحریم های اعمال شده شامل ممنوعیت سفر و همچنین مسدود کردن دارایی های این افراد می شود.

این درخواست دولت افغانستان در چارچوب تلاش های این کشور برای ایجاد وحدت ملی و فراهم کردن شرایط لازم برای انجام گفتگوهای صلح صورت گرفته است.