انتقاد ۳۰ زندانی سیاسی از برخورد با مراسم عزت الله و هاله سحابی

به گزارش سایت کلمه، از سایت های خبری مخالفان در ایران، سی نفر از زندانی های سیاسی در نامه ای درگذشت عزت الله سحابی و دخترش، هاله سحابی را تسلیت گفتند.

به نوشته این نامه " پیکر پاک (عزت الله سحابی) نیز هراسی بس بزرگ در دل کسانی انداخت که ارکان اقتدارو بقایشان آنچنان سست و بی اعتبار شده که نه تنها حقوق زندگان را رعایت نمی کنند بلکه حقوق اموات را نیز بر نمی تابند و از برگزاری مراسم هر چند مختصر تشییع و تدفین نیز بیم دارند."

این افراد در نامه خود با اشاره به وقایع تشییع جنازه عزت الله سحابی و درگذشت دخترش در این مراسم، نحوه برخورد با این رخداد را بیانگر "تزلزل و عدم اعتماد به نفس" مسببان آن دانست.

نویسندگان نامه با گرامیداشت یاد عزت الله سحابی نوشتند: " زندگی پر برکت او به اقتضای راه دشواری که در پیش گرفته بود با زندان و حبس گره خورده بود . او در این مسیر به کرات شکنجه و قربانی سناریوهای موهوم و شوم امنیتی شد . با این همه هیچگاه در باور او به دمکراسی ،آزادی و عدالت خدشه ای وارد نیامد و تا پایان عمر همچون پدر بزرگوارش بر سر عهد خود باقی ماند" .

آنها همچنین از "غم و اندوه" زندانیان سیاسی در پی با خبر شدن از "خبر شهادت" هاله سحابی خبر داده اند.

بهمن احمدی امویی، عماد بهاور، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده از امضاکنندگان این نامه هستند.