یک قربانی کودک‌آزاری در ایران درگذشت

یکی از قربانیان کودک‌آزاری در ایران، بر اثر شدت عفونت‌های ناشی از سوختگی، جان خود را از دست داده است.

باربد سه سال داشت و بر اساس گزارش‌ها، پدرش که به "شیشه" اعتیاد دارد، او را با بنزین سوزانده بود.

وضعیت عمومی باربد به دلیل شدت عفونت‌های ناشی از سوختگی، بسیار وخیم گزارش شده بود و گفته می‌شد که پزشکان امید چندانی به بهبود او ندارند.

در ماه‌های اخیر، به جز باربد، اطلاعات مربوط به دو پرونده کودک‌آزاری دیگر در ایران در رسانه ها مطرح شد که بر اساس آنها، هانیه، ۸ ساله و نیما، ۴ ساله، بر اثر شدت جراحات، به بیمارستان منتقل شده بودند.