وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو با مخالفان قذافی وارد بنغازی شد

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو با رهبران مخالفان مسلح سرهنگ قذافی، رهبر تحت فشار لیبی، وارد بنغازی شده است.

سفر آقای هیگ به شهر بنغازی، پایگاه قدرت مخالفان سرهنگ قذافی، نخستین دیدار یک وزیر بریتانیایی از این شهر از زمان آغاز ناآرامی ها در لیبی در سه ماه پیش است.

دیدار وزیر خارجه بریتانیا از بنغازی چند ساعت پس از آن صورت می گیرد که هلیکوپترهای جنگی بریتانیا برای نخستین بار علیه نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی به کار گرفته شدند.