تلویزیون ایران سخنرانی نوه آیت‌الله خمینی را زنده پخش نکرد

به دلیل ایجاد وقفه در پخش زنده مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگزار جمهوری امسال به صورت زنده از تلویزیون ایران پخش نشد.

بنابر گزارش ها، امروز پخش زنده مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی برای دقایقی قطع و در هنگام آغاز سخنرانی آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، مجددا وصل شد.

بر اساس این گزارش ها، سخنرانی حسن خمینی و همچنین بخش هایی از مراسم سوگواری پیش از این سخنرانی از تلویزیون پخش نشد، اگرچه برخی از شبکه های تلویزیون ایران پس از سخنرانی رهبر ایران سخنان نوه آیت الله خمینی را پخش کردند.

سال گذشته نیز در مراسم بیست و یکمین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، با شعار دادن عده ای از حاضران، سخنرانی حسن خمینی ناتمام ماند.

حسن خمینی در دو سال گذشته مواضعی همدلانه با معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ اتخاذ کرده است.