هشدار آمریکا در مورد افزایش تنش در دریای جنوبی چین

آمریکا نسبت به افزایش تنش در دریای جنوبی چین هشدار داده و گفته است که قصد دارد حضور نظامی خود را در آبهای این منطقه توسعه دهد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا طی سخنانی در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت که آمریکا برای حفاظت از متحدانش و همچنین تضمین امنیت خطوط کشتیرانی، ناوهای جدید، هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی و جنگ افزارهای سایبری را در منطقه مستقر خواهد کرد.

آقای گیتس گفت که نگران است اختلافات چین و همسایگانش بر سر جزایر کوچک در این منطقه باعث بروز درگیری هایی شود.

وزیر دفاع چین در همین کنفرانس تاکید کرد که پکن می خواهد این اختلافات را بطور صلح آمیز حل و فصل کند.