فوران یک آتشفشان در جنوب شیلی باعث فرار ساکنان محلی شد

در پی فوران یک آتشفشان در جنوب شیلی، مقام های محلی از ساکنان مناطق اطراف خواسته اند هر چه زودتر به مناطق امن تر پناه ببرند.

شاهدان عینی از بلند شدن ستون های بزرگی از دود از آتشفشان پویه وی در ۸۰۰ کیلومتری سانتیاگو، پایتخت شیلی خبر داده اند.

ساکنان محلی همچنین از بوی شدید خاکستر و گوگرد در اطراف کوه پویه وی خبر می دهند.

پیش از فوران آتشفشان، چند زلزله خفیف در اطراف آن گزارش شده بود.

دولت شیلی با اعلام وضع اضطراری از ۳۵۰۰ نفر از ساکنان مناطق اطراف خواسته است به پناهگاه ها بروند.

هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است.