شرکت کنندگان در خشونت های دینی در مصر محاکمه می شوند

دادستان عمومی مصر از محاکمه ۴۸ نفر به اتهام شرکت در درگیری های خشونت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در ماه گذشته خبر داده است.

این درگیری ها به کشته شدن ۱۲ نفر و مجروح شدن بیشتر از ۵۰ نفر منجر شد.

درگیری در واکنش به شایعه ربوده شدن یک زن تازه مسلمان شده به وسیله مسیحی ها آغاز شد.

به گفته مقام های قضایی در مصر بیشتر از نیمی از افرادی که قرار است محاکمه شوند، هنوز بازداشت نشده اند.