بازداشت فعالان محیط زیست در گرینلند

پلیس گرینلند هجده فعال محیط زیست را به جرم ورود غیرقانونی به یک سکوی حفاری نفت در دریا بازداشت کرده است.

این فعالان که از اعضای سازمان صلح سبز هستند، به عملیات حفاری و استخراج نفت خام در اقیانوس منجمد شمالی اعتراض داشتند.

سخنگوی پلیس گرینلند گفته است که معترضان از شهروندان چند کشور اروپایی هستند و برای بازجویی به نووک، پایتخت این کشور منتقل شده اند.

صلح سبز می گوید پیمانکار اسکاتلندی سکوی حفاری محل تظاهرات تدابیر ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه با حادثه نشت نفت در خلیج مکزیک را به کار نبسته است.

گریلند یک سرزمین خودگردان و تحت حاکمیت دانمارک است.