برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در پرتغال

مردم پرتغال یکشنبه برای شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی به پای صندوق های رای می روند.

نظرسنجی ها بیانگر رقابت تنگاتنگ حزب حاکم سوسیالیست با حزب راست میانه سوسیال دموکرات است.

بخش عمده ای از تبلیغات انتخاباتی نامزدها در روزهای گذشته متوجه سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها بوده است.

پرتغال گرفتار مشکلات مالی شدید است و برای دریافت کمک مالی باید شرایط تعیین شده به وسیله صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را برآورده کند.

تحلیلگران می گویند برنده انتخابات با مشکل جدی اجرای اصلاحات اقتصادی مواجه خواهد بود. به همین علت ممکن است دولت جدید عمر کوتاهی داشته باشد.