فشار آمریکا بر ژاپن و کره جنوبی برای تشدید تحریم های ایران

یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا این هفته به ژاپن و کره جنوبی می رود تا مقام های آنها را تشویق به اجرای شدیدتر تحریم های جهانی علیه ایران کند.

بر اساس بیانیه ای که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده است، دیوید کوهن، کفیل معاونت این وزارتخانه روز سه شنبه تا جمعه از این کشورها دیدار می کند تا درباره همکاری های اطلاعاتی و مالی علیه ایران گفتگو کند.

در این بیانیه آمده است که آقای کوهن در این سفر "بر اهمیت ادامه اجرای تحریم های شدید جهانی برای جلوگیری از دسترسی ایران به نظام مالی جهانی و توقف برنامه غیرقانونی اتمی و نظامی این کشور تاکید خواهد کرد."

ایران اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد می کند.