دادگستری تهران: برخی درصدد نفوذ در مجامع قضایی هستند

علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری تهران می گوید که "برخی افراد به دنبال آن هستند که با نفوذ خود در دادگاه رای قطعی صادر نشود".

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای آوایی روز یکشنبه ۱۵ خرداد (پنجم ژوئن) ضمن انتقاد از تلاش برای اعمال نفوذ در مجامع قضایی ایران، گفت: "درگذشته، اعمال ماده ۱۸ به این ماده بود که چنانچه در رای دادگاه تجدید نظر، اشکالی وارد می شد، یک امکان برای بررسی مجدد وجود داشت، ولی در حال حاضر تصمیمی که دادگاه تجدید نظر می گیرد، حرف و تصمیم آخر است."

رئیس کل دادگستری تهران در اظهارات امروز خود مشخص نکرده است که "تلاش‌ها برای اعمال نفوذ در دادگاه های ایران" مربوط به پرونده های سیاسی دو سال اخیر است یا به آن دسته از پرونده های فساد اقتصادی مربوط می شود که طی ماههای اخیر از طرح آنها در مجامع قضایی سخن به میان آمده است و بسیاری از مسئولان دولتی به دست داشتن در آنها متهم شده اند.