احمد خاتمی: بعضی خود را تجلی نظام می دانند

احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری ایران به سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با "جلب اعتماد مردم نسبت به نظام" پاسخ داده است.

به گزارش خبرآنلاین، آقای خاتمی، روز یکشنبه (۱۵خرداد - پنجم ژوئن) در مراسمی که در مهدیه تهران برگزار شد، گفته است: "آقایی در مصاحبه ای فرمودند که می توان هنوز هم اعتماد را به این نظام برگرداند... متاسفانه برخی خودشان را تجلی نظام می دانند. وقتی می بینند مردم به آنها پشت کرده اند، فکر می کنند مردم به نظام پشت کرده اند."

به نظر می رسد سخنان امروز آقای خاتمی در واکنش به اظهارات روز پنجم خرداد آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که گفته بود: "اگر امروز بخواهیم نصیحتی بکنیم، این است که نظام، و به طور کلی همه، باید تلاش کنیم که اگر اعتماد بخشی از مردم از بین رفته است و به تردید افتاده اند، اعتماد آنها را برگردانیم و بین دولت و مردم، نظام و مردم، و حکومت و مردم صفا ایجاد کنیم".