نرخ تورم در ایران افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت امسال نسبت دوازه ماه گذشته، یک درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن ۱۴.۲ دهم درصد بوده است.

نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳.۲دهم درصد اعلام شده بود.

بعد از حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرده است و برآوردها نشان می دهد که در ماههای آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت.