'بازداشت' تعدادی از معترضان مخالف دولت در تهران

براساس گزارش برخی از سایتهای مخالفان دولت ایران، تعدادی از معترضان که در سالگرد انتخابات سال جنجال برانگیز ۱۳۸۸ در برخی از مناطق تهران در سکوت جمع شده بودند، بازداشت شده‌اند.

بر اساس همین گزارشها و مشاهدات برخی از شاهدان عینی این افراد در حوالی خیابان ولی‌عصر بازداشت شده‌اند.

پیشتر نیز سایت کلمه، از سایت های مخالفان دولت ایران، گزارش داد که نیروهای امنیتی متشکل از گارد ضد شورش و لباس شخصی‌ها در مقابل پارک ساعی در تهران به معترضان حمله کردند.

بی بی سی خبرنگاری در ایران ندارد و به همین دلیل هم نمی تواند صحت سخنان شاهدان عینی را تایید کند.