معارفه 'سرپرست جدید' وزارت نفت انجام می شود

قرار است با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، مراسم معارفه محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت ایران روز دوشنبه، 16 خرداد (6 ژوئن) در ساختمان این وزارتخانه برگزار شود.

ماه گذشته اعلام شد که با تصمیم دولت در مورد ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت در محل کار خود حاضر نمی شود و این وزارتخانه بدون وزیر است.

بعدا گزارش شد که آقای احمدی نژاد شخصا سرپرستی این وزارتخانه را در دست گرفته که در پی مخالفت مجلس و شورای نگهبان، آقای علی آبادی تا تعیین وزیر و کسب رای اعتماد برای او، آقای علی آبادی به عنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب شد.

به این ترتیب، آقای علی آبادی، که زمانی به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شده اما نتوانسته بود رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد، دومین شخصی است که از زمان کناره گیری آقای کاظمی سرپرستی وزارت نفت را برعهده می گیرد.