'سفر احمدی نژاد به ارمنستان لغو شد'

به گزارش خبرگزاری فارس سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان که قرار بود صبح روز دوشنبه، ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) صورت بگیرد لغو شده است.

این خبرگزاری به نقل از مسئولان نهاد ریاست جمهوری ایران نوشته است که این سفر یک روزه در پاسخ به دیدار سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، برنامه ریزی شده بود ولی با توافق دو طرف، به زمان دیگری موکول شده است.

این گزارش به دلیل لغو دیدار آقای احمدی نژاد از ارمنستان اشاره نمی کند و تاریخ جدیدی را نیز برای آن اعلام نکرده است.