کویت به ادعای شکنجه 'جاسوسان ایرانی' رسیدگی می کند

دادگاه عالی کویت دستور داده است ادعای محکومان پرونده جاسوسی به نفع ایران در مورد شکنجه آنان برای اخذ اعتراف مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ماه مارس سال جاری، دادگاهی در کویت هفت متهم به عضویت در یک شبکه جاسوسی را محاکمه کرد و دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اعدام و یک شهروند سوری و یک فرد فاقد تابعیت را به حبس ابد محکوم کرد و دو شهروند ایرانی و یک متهم زن را از اتهامات وارده مبرا دانست.

دو محکوم به اعدام و شهروند سوری محکوم به حبس ابد هنگام بازداشت در مه سال ۲۰۱۰ در ارتش کویت کار می کردند و یکی دیگر از محکومان نیز از نظامیان سابق کویت بود که همگی به گردآوری اطلاعات و انتقال آن به سپاه پاسداران ایران متهم شده بودند.

این پرونده برای تجدید نظر به دادگاه عالی کویت ارجاع شده و قاضی دادگاه از دادستان خواسته است تا هیاتی برای بررسی اتهام شکنجه محکومان تشکیل شود و گزارش خود را قبل از جلسه بعدی دادگاه در روز ۱۸ سپتامبر در اختیار قضات قرار دهد.