صحنه سازی مقامات لیبی برای فریب رسانه های بین المللی

مقامات لیبی با جعل اخبار در صدد فریب نمایندگان رسانه های همگانی بین المللی در آن کشور برآمده اند.

به گزارش خبرگزاری ها، ماموران دولتی خبرنگاران رسانه های خارجی را برای دیدن نوزادی که در حمله هوایی ناتو زخمی شده بود به یک بیمارستان بردند در حالیکه عموی نوزاد در کنار بستر او به شدت گریه می کرد.

در طول این بازدید، یکی از کارمندان بیمارستان یادداشتی را به طور مخفیانه به یکی از خبرنگاران داد حاکی از اینکه نوزاد مورد نظر در یک تصادف رانندگی زخمی شده و مرد گریان در کنار بستر او نیز یکی از کارمندان اداره رسانه های دولت است.

رسانه های دولتی لیبی معمولا با پخش اخبار و تصاویری از مناطق مورد حمله هوایی ناتو از تلفات سنگین غیرنظامیان در اثر این حملات خبر می دهند در حالیکه ناتو تاکید دارد که تنها هدف هایی را بمباران می کند که در سازماندهی و اجرای عملیات نظامی موثر است.