مجلس بیست و شش مصوبه دولت را مغایر قوانین تشخیص داد

مجلس بیست و شش مصوبه هیات دولت را مغایر قوانین دانسته و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، نوشته است که مصوبه هیات وزیران در اعطای حق تصمیم گیری در امور نفتی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری هم با قانون مغایرت دارد.

آقای لاریجانی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در تیرماه سال گذشته، اعلام کرده است که این مصوبه توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته و نظر هیات این است که این مصوبه قانونی نیست.

رئیس مجلس افزوده است که پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قوانین، "آن بخش از مصوبه که مورد ایراد است ملغی الاثر خواهد بود."

در همین زمینه، سایت اطلاع رسانی مجلس گفته است که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم بیست و شش مصوبه دولت را مغایر قوانین تشخیص داده است.

نامه آقای لاریجانی به محمود احمدی نژاد در حالی انتشار می یابد که مراسم معارفه سرپرست وزارت نفت در روز دوشنبه برگزار می شود در حالیکه اقدام قبلی آقای احمدی نژاد در انتصاب خود به سرپرستی این وزارتخانه نیز غیرقانونی دانسته شده بود.