مقامات یمن: رئیس جمهوری به کشور باز می گردد

مقامات دولت یمن گفته اند که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، که برای درمان زخم های ناشی از حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری به عربستان سعودی رفته است ظرف یک هفته آینده به یمن باز خواهد گشت.

همزمان، مقامات سعودی گفته اند که مداوای رئیس جمهوری یمن دست کم دو هفته به طول می انجامد و هزاران تن از مخالفان دولت نیز سفر علی عبدالله صالح به خارج را نشانه خاتمه دوران زمامداری او دانسته و در خیابان ها به شادمانی پرداخته اند.

خبرنگار بی بی سی در یمن می گوید که معترضان تاکید دارند که در صورت بازگشت رئیس جمهوری به کشور، خواستار محاکمه و مجازات او خواهند شد.