سارا شورد از بد رفتاری مأموران ایرانی با آمریکاییان زندانی می‌گوید

سارا شورد، یکی از سه آمریکایی که دو سال پیش در کوه‌های کردستان توسط مأموران ایرانی بازداشت شدند، می‌گوید که مأموران زندان دست‌کم در یک مورد دوست او را کتک زده‌اند.

او در گفت و گو با برنامه "به عبارت دیگر" تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی گفت که یک مأمور خشمگین، سر یک زندانی آمریکایی را آنقدر به دیوار کوبیده بود که منجر به خونریزی شده بود.

خانم شورد اواسط مردادماه دو سال پیش همراه جاشوا فتال و شین باور در مناطق کوهستانی مرز ایران و عراق بازداشت شد.

آنها به ورود غیرقانونی به ایران به قصد "جاسوسی" متهم شدند، اما مقامات ایران بعدا خانم شورد را به دلیل بیماری و نیاز به معالجه به قید وثیقه آزاد کردند و اجازه دادند از ایران خارج شود.

گفت و گوی کامل خانم شورد با برنامه "به عبارت دیگر" را می توانید ساعت ۱۱ چهارشنبه شب (به وقت تهران) از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی ببینید.