احمد خاتمی: منظورم هاشمی رفسنجانی نبود

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان ایران گفته است که مخاطب صحبت های اخیرش در مورد "اعتماد مردم"، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده است.

او اخیرا گفته بود عده ای که می گویند اعتماد مردم از نظام سلب شده است، دروغ می گویند.

با توجه با هشدار ۱۰ روز پیش آقای هاشمی رفسنجانی درباره "از دست رفتن اعتماد بخشی از مردم" نظام، تلقی عمومی از سخنان احمد خاتمی این بود که در پاسخ به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی ایراد شده است.

اما آقای خاتمی گفته است که برداشت نادرستی از صحبت های او صورت گرفته و منظور او از سخنان اخیرش "نقد سخن است و نه نقد گوینده یک سخن."

آقای خاتمی گفته است که در صحبت های اخیرش هم گفته که مردم از بخشی از سیاستمداران سلب اعتماد کردند ولی این به معنای سلب اعتماد از نظام نیست.