بانک مرکزی ایران فروش ارز به مسافران عراق را ممنوع کرد

بانک مرکزی ایران شرایط فروش ارز مسافرتی را اعلام کرده و گفته است که از این پس فروش ارز به مسافران کشور عراق ممنوع است.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، پرداخت ارز به مسافران خارجی به تمام مقاصد که از طریق هوایی مسافرت می کنند، همچنان ۲ هزار دلار و مسافرانی که از راه زمینی سفر می کنند هزار دلار خواهد بود.

بانک مرکزی ایران در این اطلاعیه که خطاب به صرافی ها و بانک ها منتشر شده، اعلام کرده است که فروش ارز مسافرتی مطابق معمول با ارائه گذرنامه، فیش پرداخت شده مبلع ریالی ارز، عوارض خروج از کشور و بلیت سفر انجام می شود و یک نسخه کپی از همه مدارک نیز نزد بانک یا صرافی نگه داشته خواهد شد.