مدیران پیشین شرکت دخانیات ایران به جرم اختلاس محکوم شدند

عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیر عامل پیشین و کریم ملک آسا، معاون پیشین صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اهمال در انجام وظیفه به پرداخت جریمه و تحمل شلاق محکوم شدند.

سایت مجتمع قضایی امور اقتصادی ایران اعلام کرده است که این تخلفات در جریان خرید ملکی به عنوان ساختمان ستادی شرکت مخابرات، بازسازی آن، فروش ضایعات، عدم ثبت خفیف خرید بن های شهروند و ارائه کمک بلاعوض به افراد بدون تصویب هیأت مدیره انجام شده است.

بر اساس حکم قطعی صادر شده در دادگاه، آقای رحمانی خلیلی به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

او و آقای ملک آسا همچنین به جرم "اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی"، هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.