دو عضو ستاد روحانیون موسوی در قم به زندان محکوم شدند

وب سایت "جرس"، از منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران می گوید که در قم دو عضو ستاد روحانیون میرحسین موسوی، از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به سه سال حبس محکوم شده اند.

این دو، حسین صالحی و حسین گودرزی نام دارند و آنچنان که سایت جرس می گوید دلیل محکومیت آنها ساخت مستندی درباره بازداشتگاه های ایران بوده است.

این مستند "به اسم کهریزک" نام دارد و به تشریح وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های ایران و شیوه های بازجویی و اعتراف گیری می پردازد.

دو طلبه محکوم به زندان، اسفندماه گذشته به همراه تعداد زیادی سی دی دستگیر و پس از حدود دو هفته بازداشت با قید وثیقه پنجاه میلیونی آزاد شده بودند.