حمله شهرک‌نشین‌های یهودی به مسجدی در کرانه غربی

گزارش ها حاکی از حمله به مسجدی در کرانه غربی و تلاش برای آتش زدن آن است.

مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بر این باورند که شهرک نشینیان یهودی در این حمله دست داشته اند.

آنها می گویند این اقدام در واکنش به خراب کردن خانه های غیر قانونی شهرک نشین ها توسط مقامات اسرائیلی بوده است.

افراد مهاجم، چند لاستیک مشتعل را به داخل مسجد پرتاب کردند که منجر به آتش گرفتن قالی ها شده است.

بر روی دیوار مسجد هم عباراتی به زبان عبری نوشته شده است.