دو مامور مرزی عربستان در مرز یمن کشته شدند

وزارت کشور عربستان اعلام کرد دو مامور مرزی سعودی در مرز یمن کشته شده اند.

وزارت کشور عربستان گفت که فردی که در صدد عبور از مرز عربستان و ورود به یمن بود، نیز کشته شده است.

سخنگوی وزارت کشور عربستان افزود یک مامور مرزی عربستان نیز زخمی شده است.

.