'اکثر گدایان تهران از خارج آمده اند'

رضا جاگیری، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که بیشتر متکدیان در شهر تهران اتباع خارجی هستند و افزوده است: "برخی متکدیان با پاسپورت وارد کشور می شوند."

وی همچنین گفته است که کسانی که برای امرار معاش به فعالیت هایی مانند دستفروشی و فال فروشی روی می آورند مشمول مقررات جمع آوری گدایان نمی شوند و شهرداری فقط کسانی را که به تکدی گری مشغول باشند جمع آوری می کند.

وی گفته است که این افراد هم پس از جمع آوری، با پرداخت جریمه آزادی می شوند و دوباره به سطح شهر باز می گردند.

در مورد گدایان خارجی، آقای جاگیری گفته است که برخی از متکدیان خارجی برای زیارت و با گذرنامه وارد کشور می شوند و سپس برای گدایی، به تهران می آیند.

این افراد گاه برای ادامه تکدی گیری در ایران، به تمدید مجوز اقامت در ایران نیز مبادرت می کنند.