انفجارهای شدید مرکز پایتخت لیبی را لرزاند

صبح روز سه شنبه، ۱۷ خرداد (۷ ژوئن)، خبرنگاران گزارش کردند که صدای چند انفجار شدید از نقاطی در مرکز ترابلس، پایتخت لیبی، به گوش رسیده و برخی شاهدان عینی گفته اند که هواپیماهای نظامی ناتو را هنگام پرواز در ارتفاع پایین بر فراز این نقاط مشاهده کرده اند.

گفته می شود که مناطقی در نزدیکی مجتمع محل اقامت معمر قذافی، رهبر لیبی، هدف اصلی عملیات هوایی ناتو در روز سه شنبه بوده است.

منابع نظامی ناتو گفته اند که از آغاز عملیات هوایی در اجرای مصوبه شورای امنیت در مورد حمایت از غیرنظامیان لیبی، این نیروها بیش از ده هزار ماموریت هوایی در خاک لیبی انجام داده اند.

همزمان، گزارش شده است که دولت های روسیه و چین، از کشورهای دوست حکومت لیبی در گذشته، به اقداماتی برای حل و فصل بحران کنونی این کشور دست زده اند.

در حال حاضر وزیر خارجه لیبی در پایتخت چین به سر می برد و نماینده دولت روسیه برای دیدار با مخالفان حکومت لیبی، به بنغازی سفر کرده است.