استراتژی جدید بریتانیا برای مقابله با اسلامگرایی افراطی

دولت بریتانیا روز سه شنبه، ۱۷ خرداد (۷ ژوئن)، استراتژی جدید خود برای مقابله با خطر اسلامگرایی افراطی را منتشر می کند در حالیکه برنامه قبلی در این زمینه به خاطر نواقص متعدد آن هدف انتقادهای شدید قرار داشته است.

در گزارش مربوط به طرح جدید - که "پیشگیری" نام دارد - آمده است که میلیون ها پوند که در طرح های مبارزه با اسلامگرایی افراطی در خارج هزینه شده غالبا نتیجه اندکی داشته و عمدتا به هدر رفته است.

انتظار می رود ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، در گزارش خود اذعان کند که بخشی از بودجه اختصاص یافته به فعالیت های مقابله با اسلامگرایان افراطی در اختیار گروه هایی قرار گرفته است که خود دارای عقاید افراطی بوده اند.

طرح جدید بر افزایش تلاش برای مبارزه با افراط گرایی در زندان ها و دانشگاه های بریتانیا تاکید ویژه می گذارد.