فرانسه خواستار محکومیت سوریه در شورای امنیت است

دولت فرانسه اعلام کرده است که با وجود احتمال توسل روسیه به حق وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه ای در محکومیت سوریه در شورای امنیت، آمادگی آن را دارد تا پیش نویس چنین قطعنامه ای را برای بررسی در شورا مطرح کند.

آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه که به آمریکا سفر کرده است گفته است که اطمینان دارد کشورهای غربی قطعا از چنین قطعنامه ای حمایت جدی به عمل خواهند آورد و دست کم یازده عضو از پانزده عضو شورا به آن رای مثبت خواهند داد.

آقای ژوپه تاکید کرد که بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، به دلیل خشونت علیه مردم آن کشور "مشروعیت" خود را از دست داده است.