پیام صوتی جدید سرهنگ قذافی

تلویزیون دولتی لیبی پیام صوتی معمر قذافی را پخش کرده که می گوید، زنده یا مرده در طرابلس، پایتخت این کشور باقی خواهد ماند.

رهبر لیبی از طرفداران خود خواست که با جمع شدن در اقامتگاه او، حملات هوایی ناتو را دفع کنند.

وی گفت که از مرگ استقبال می کند، چرا که شهادت میلیون ها بار بهتر از تسلیم شدن است.

این پیام صوتی ساعت ها بعد از آن پخش شد که ناتو یکی از سنگین ترین حملات هوایی روزانه خود تاکنون را در لیبی به مرحله اجرا گذاشت.

در این حمله هوایی هواپیماهای جنگنده ناتو بیش از ۲۰ بار با پرواز در ارتفاع پائین اهداف خود را بمباران کردند.