مرگ ۷۵۰ نفر بر اثر برق گرفتگی در ایران

جابر قره داغی، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می گوید که در سال گذشته ۷۵۰ نفر بر اثر برق گرفتگی در ایران جان خود را از دست داده اند.

به گفته آقای قره داغی، استان های تهران و خوزستان به ترتیب با ۱۶۶ و ۹۹ نفر فوتی در رده اول و دوم آمار مرگ و میرهای ناشی از برق گرفتگی قرار دارند.

وی افزود، ۶۷۵ نفر از تلفات برق گرفتگی سال قبل مرد و ۷۵ نفر باقیمانده زن هستند.

براساس تازه ترین آمار سازمان پزشکی قانونی، در فروردین سال جاری نیز ۳۶ نفر به دلیل برق گرفتگی جان باخته اند.