درخواست برای عدم استرداد ۳۲ پناهجوی ازبک

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از دولت قزاقستان می‌خواهند که ۳۲ ازبک پناهجو در این کشور را به ازبکستان باز نگرداند.

این سازمان‌ها می‌گویند که در صورت ارجاع این عده به ازبکستان، احتمالا آنها مورد شکنجه قرار خواهند گرفت.

این مردان که همگی مسلمان هستند، می گویند که به دلیل اعتقادات دینی خود در کشورشان با آزار و اذیت مقام های ازبک روبرو شده‌اند.

با این همه درخواست پناهندگی سیاسی آنها توسط قزاقستان رد شده است و مقام‌های ازبک خواهان استرداد این عده هستند تا به دلیل افراط گرایی دینی آنها را محاکمه کنند.