تحقیقات پلیس آمریکا درباره یک 'گور دسته جمعی' در تگزاس

پلیس آمریکا می گوید در پی تحقیق درباره امکان وجود یک گور دسته جمعی در خانه ای در نواحی شرقی ایالت تگزاس، هیچ جسدی در آن پیدا نکرده است.

رسانه های آمریکا پیشتر از احتمال وجود ۲۵ تا ۳۰ جسد در این گور خبر داده بودند.

ماموران پلیس محلی در پی جستجوی ملک خصوصی یادشده گفته اند که هیچ مدرکی دال بر وجود جسد در این ملک وجود ندارد.

پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) نیز وارد این پرونده شده بود.

گزارش ها حاکیست فردی که به پلیس درباره وجود گور دسته جمعی خبر داده بود، از بیماری روحی رنج می برد.