تلاش برای محکوم کردن سوریه در شورای امنیت

بریتانیا و فرانسه تلاش های خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را افزایش داده اند تا برخورد سوریه با اعتراضات ماه های اخیر را محکوم کند.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است شورای امنیت نباید در برابر افزایش خشونت ها در سوریه ساکت بماند.

قرار است بریتانیا متن یک قطعنامه پیشنهادی علیه حکومت سوریه را روز چهارشنبه به این شورا ارائه کند.

گفته می شود که در این پیش نویس اشاره ای به اقدام نظامی یا تحریم نشده است.