آمریکا آتش زدن یک مسجد در کرانه غربی را محکوم کرد

دولت آمریکا با صدور بیانیه ای به آتش کشیده شدن مسجدی در روستای المغیر، واقع در شمال شرقی رام الله را محکوم کرده و خواهان شناسایی عوامل آن شده است.

هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این واقعه که روز سه شنبه رخ داد را برعهده نگرفته است اما فلسطینیان بر این باورند که شماری از شهرک نشینان یهودی این کار را انجام داده اند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود از دولت اسرائیل خواست که عوامل حمله به مجسد یاد شده را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

دولت اسرائیل این حادثه را به عنوان یک اقدام "تحریک آمیز جدی" محکوم کرده است.