تهاجم شدید نیروهای سرهنگ قذافی به مصراته

سربازان وفادار به سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی به بندر محاصره شده مصراته حمله کرده اند.

مخالفان مسلح دولت که کنترل مصراته را در اختیار دارند می گویند، دست کم ده نفر از نیروهای آنها در موشک باران شدید این بندر کشته شده اند.

خبرنگار بی بی سی در مصراته می گوید که نیروهای سرهنگ قذافی از سه منطقه در حال حمله به این بندر هستند.