بیانیه مجلس ایران در باره تحولات منطقه

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با صدور بیانیه ای در باره تحولات منطقه، طرح موضوع سفر وزیر امور خارجه ایران به عربستان سعودی در چنین فضایی را "موضوعی انحرافی" توصیف کرده است.

پیشتر برخی از محافظه کاران منتقد دولت، تصمیم علی اکبر صالحی برای سفر به عربستان سعودی را ناشی از حضور "جریان انحرافی" در حوزه سیاست خارجی خوانده بودند که در نهایت منجر به لغو این سفر شد.

"جریان انحرافی" اصطلاحی است که اصولگرایان منتقد دولت برای اشاره به بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران از جمله اسنفدیار رحیم مشایی به کار می برند.

در این بیانیه همچنین از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواسته شده که با اتخاذ "مواضع شفاف" از حرکت های مردمی به ویژه در بحرین و مصر حمایت کند.

بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران بدون این که به ناآرامی های اخیر سوریه اشاره کند از حرکت های اعتراضی یمن و لیبی هم نام برده است.